Sy ihop lappar för hand - som i Amerika

Att sy för hand är ganska snabbt och enkelt. Dessutom är det praktiskt att ha med ett litet handarbete när man sitter och väntar någonstans.

Du har nu markerat och klippt ut de lappar som skall sammanfogas?
Om inte - gå till sidan om mallar.

Lägg märke till att man inte syr i sömsmånen när man syr för hand.


Nu gör du såhär (Se bildserien till höger):

* Lägg ihop två lappar räta mot räta. Nåla samman lapparna genom att sätta knappnålar genom "hörnprickarna" - se bild 1 och 2 som visar de två lapparna.

* Börja en bit in på sidan och sy ut mot en knappnål.
(Det råder delade meningar om man skall börja sömmen med en knut eller med ett fäststygn. Prova vilket som känns bäst. Kanske räcker det att bara börja en bit innan.)

Varför börja en bit från hörnet?
Jo för att slippa knut/fäststygn där det kommer att bli mest söm och tyg = där flest sömmar kommer att mötas = hörnet.
* Se bilderna. 

* Kontrollera att nålen verkligen kommer exakt genom prickarna på båda lapparna.

* När man kommer till hörnet. Tag bort knappnålen och sy genom båda lapparnas "hörnprickar".

* Vänd och sy tillbaka till andra knappnålen.

* Kontrollera ofta så att du syr precis i linjen på båda lapparna. 

Sy med korta förstygn (=extremt korta tråckelstygn).

Låt tyget arbeta. Håll nålen rakt och trä tyget på nålen. När man fått några stygn på nålen drar man tråden igenom tyget. Gör ett stygn tillbaka och fortsätt sedan att trä tyget på nålen.

* När man kommit till sömmens slut = nästa prick = hörnet  vänder man och syr några stygn tillbaka. Fäst med ett stygn tillbaka eller klipp av tråden.

PS. Gul och svart tråd är använd för tydlighets skull. 


Bildserien är ett samarbete mellan Annette och Ina
 

English paper piecing. 


Man klär papp(ers)mallar med tyg och syr ihop de tygklädda mallarna med kaststygn. Sexkanter (hexagoner) syr man oftast så. När alla sömmarna är sydda kring en lapp tar man ut alla mallarna. Några väntar med att ta ut mallarna tills arbetet är färdigt.
Den här metoden är lämpligast om alla lappar har samma form och storlek.

Mer info när jag hunnit ta foton.