Lapptäcksintresse är inte bara att sy - man kan också läsa tidningar och böcker på andra språk. Här kommer försök till lista på engelska. 

Fel finnes förmodligen! 
Tacksam för hjälp att rätta ordlistan. Ord som borde vara med emottages också gärna. Maila till info@hjartekviltarna.se


 

Engelska
Svenska Holländska                           
Align Räta in, justera
Angle Vinkel
Assemble Sätt samman
Background Bakgrund
Back/Wrong side Avigsida
Baste Tråckla
Batting Fyllning/vadd
Bead Pärla
Bias Sned/på snedden/diagonal
Bias tape Snedremsa
Blind stitch Smygsöm
Binding Avslutningskant - sys i regel på med snedremsa
Bobbin Spole
Bobbin case Spolkammare
Bonding Fästa ihop - ex vis när man stryker
vlieseline på tyget
Border Kant/ram/gräns
Bordering I anslutning till
Button hole stitch Knapphålssöm
Checks Rutor
Color wheel Färgcirkel
Cotton Bomull
Coverlet Överkast
Create Skapa
Crease Gör ett veck/vecka
Cutting mat Skärmatta
Cushions Kuddar
Cut Klipp
Darning foot Stoppningsfot
Decorative Dekorativ
Dotted Prickig
Draw Rita
Edge Kant
Embellish Smycka
Embroider Brodera
Eraser Suddgummi
Estimate Uppskatta/beräkna
Extend Utöka/förlänga
Fabric Tyg Stof
Filler (Ut-)fyllnad
Finger press Fingerpressa (skrapa med nageln på
en söm i st för att använda strykjärn)
Fold Vik
Foreground Förgrund
Frame Ram/rama in
Fuzzy cut Välja lappen utifrån tygets mönster. Ex vis att klippa ut motiven på tyget.
Gingham (checks) Bardotrutig
Glue Klister
Grid Rutnät
Handsewing Handsömnad
Hoop Cirkel/Kviltbåge
Inch Tum (25,4 millimeter)
Included Inräknad/inkluderad
Iron Strykjärn/stryka
Join Förena/sätta ihop
Kit I detta sammanhang - symaterial - oftast med mönster och tyg
Lace Spets
Light box Ljuslåda
Lining Foder
Loop Ögla
Machine Maskin
Masking tape Maskeringstape
Measure Mäta/mått
Mitered corner Hörn sytt i 45° vinkel
Needle Nål
Notions Tillbehör
Patch Lapp
Pattern Mönster Patroon
Perpendicular Vinkelrät
Piece Lapp/bit eller sammanfoga lappar
Piecing Sammanfoga lappar
Pillow Kudde
Pin Knappnål - också nåla ihop
Pin baste "tråckla" med knappnålar
Pincushion Nåldyna
Plaid (skotsk-)rutig. Obs att mönstret i en skotsk kilt kallas Tartan
Potholder Grytlapp
Preparation Förberedelse
Press Pressa
Reinforce Förstärk(a)
Quilt Lapptäcke/kvilt
Quilting kvilta/täcksöm quilten
Repeat Upprepa
Require Kräva/behöva
Reverse Spegelvänd
Ribbon Band
Right Side Rätsida
Rinse Tvätta eller skölj
Rotary cutter Rullkniv
Row Rad
Ruler Linjal
Running Stitch Förstygn
Safety Säkerhet
Safety pin Fästenål
Sash Kant
Sashing/Sashing strip Kant/remsa mellan block
Sashing square Ruta mellan block
Sating stitch Plattsöm
Scissors Sax
Scrap Rest
Scrap quilt Täcke sytt av restbitar
Seam Söm
Seam allowance Sömsmån
Seam ripper Sprättare
Selvage Stadkant
Sew Sy Naaien
Sewing Machine Symaskin Naaimachine
Shape Form
Sharp Skarp/vass
Size Storlek
Slip Stitch Fållsöm?
Spool Spole
Square Fyrkant/Kvadrat
Step by step Steg för steg
stitch Stygn (Sy)
Strand Strå/tråd (ex vis är det sex "strands" i Moulinégarn)
Striped Randig
Stiffomg Fyllning
Supplies Tillbehör
Tapering Avsmalnande
Thread tension Trådspänning
Thimble  Fingerborg
Thread Tråd Garen
Thread baste Tråckla
Tone (Färg)ton
Throat plate Stygnplåt
Throw Överkast
Tracing paper Kalkerpapper eller ett halvgenomskinligt papper som man kan lägga över ett mönster för att rita av det.
Transfer Överföra, kopiera
Transparent Genomskinlig
Tying Knytning - knyta kviltens tre lager i ställer för att kvilta
Wadding Fylling/vadd 
Walking foot  Övermatningsfot
Velvet Sammet
Vertical  Vertikal - lodrät
Whip stitch kaststygn ?
Wool Ull
Wrong side Baksida (fel sida)
Yard Längdmått; En yard är cirka 0,9144 meter
Yardage Metervara
Zipper Blixtlås


 
Svenska Engelska
Avigsida Back/wrong side
(of fabric)                        
Avsmalnande Tapering
Bakgrund Background
Baksida (det understa tyget i kvilten) Backing
Band Ribbon
Bit eller sammanfoga bitar Piece
blixtlås Zipper
Bomull Cotton
Brodera Embroider
Cirkel/kviltbåge Hoop
Dekorativ Decorative
Fingerborg Thimble
Fingerpressa (skrapa med nageln
på en söm i st för att använda strykjärn)
Finger press
Foder Lining
Form Shape
Fyllning Stuffing
Fyrkant/kvadrat Square
Färgcirkel Color wheel
Färgton Tone
Fästa ihop - ex vis när man stryker
vlieseline på tyget
Bonding
Fästenål Safety pin
Förberedelse Preparation
Förena/sätta ihop Join
Förgrund Foreground
Förstygn Running stitch
Förstärk(a) Reinforce
Genomskinlig Transparent
Grytlapp Potholder
Gör ett veck/vecka Crease
Handsömnad Handsewing
Hörn sytt i 45°  vinkel Mitered corner
Inräknad Included
Kalkerpapper eller ett halvgenomskinligt
papper man kan lägga över ett mönster för att rita av det.
Tracing paper
Kant Border, edge, sash
Kant/remsa mellan block Sashing /Sashing strip
Kaststygn Whip stitch
Kedjesöm Chain stitch
Klipp Cut
Klister Glue
Knapphåls(söm) Button hole (stitch)
Knappnål - också nåla ihop Pin
Knytning - knyta kviltens tre lager
i stället för att kvilta
Tying
Korsstygn Cross stitch
Krympning Shrinkage
Kräva/behöva Require
Kudde Cushion/Pillow
Lapp Patch
(lapptäcks-)block Block
Linjal Ruler
Ljuslåda Light box
Maskeringstape Maskingtape
Maskin Machine
Metervara Yardage
Mäta/Mått Measure
Mönster Pattern
Nål Needle
Nåldyna Pincushion
Plattsöm Satin stitch
Pressa Press
Prickig äv prickad linje Dotted
Pärla Bead
Rad Row
Ram Frame
Randig Striped
Rest Scrap
Rita Draw
Rullkniv Rotary cutter
Rundad Curved
Ruta mellan block Sashing square
Rutnät Grid
Rutor Checks 
Räta in, justera Align
Rätsida Right side
Sammanfoga lappar Piece/Piecing
Sammet Velvet
Sax Scissors
Skapa Create
Skarp/vass Sharp
(skotsk)Rutig Plaid
Smycka Embellish
Smygsöm Blind stitch
Sned/på snedden Bias
Snedremsa Bias tape
Spegelvänd Reverse
Spets alltså sådan som är virkad, knypplad osv Lace
Spola Spool
Spole Spool el Bobbin
Spolkammare Bobbin case
Sprättare Seam ripper
Stadkant Selvage
Steg för steg Step by step
Stopp(nings)fot (Pressarfot använd för att ex vis stoppa ett hål) Darning foot
Storlek Size
Strykjärn Iron
Stygn  Stitch
Stygnplåt Throat plate
Suddgummi Eraser
Sy Stitch
Symönster med material Kit
Symaskin Sewing machine
Säkerhet Safety
Säkerhetsnål Safety pin
Sätt/a samman Assemble
Söm Seam
Sömsmån Seam allowance
Tillbehör Supplies el Notions
Tråckla Thread baste eller bara Baste
"Tråckla" med knappnålar Pin baste
Tråd Thread
Trådriktning Grain
Trådspänning Thread tension
Tum Inch
Tvätta eller skölj Rinse
Täcke sytt av rester Scrap quilt
Ull Wool
Upprepa Repeat
Uppskatta/beräkna Estimate
Utkast/skiss Draft 
(Ut-)fyllnad  Filler 
Utöka, förlänga Extend
Vertikal - lodrät Vertical
Vadd Wadding (=engelska) -
Batting (=amerikansk eng)
Vik Fold
Vinkel Angle
Vinkelrät Perpendicular
Ögla Loop
Överföra, kopiera Transfer
Överkast Throw, coverlet
Övermatningsfot Walking foot