Bilderna är ritade med programmet EQ 5 (electric quilt) >>>. Om man vet hur ett blockmönster är konstruerat kan man sy det i exakt den storlek man vill. Därför finns inte några färdiga mallar på den här sidan. Beskrivningarna nedan visar hur man kan rita upp block.  Något block du gärna vill se? Hör av dig till info@hjartekviltarna.se
 

Bilden nedan visar ett effektfullt mönster som sytts av enkla block.

Maj-Britts täcke
Maj-Britts täcke

1: Sy tre block enligt nedan:

2: Sy ihop blocken enligt skissen: 

3: Och såhär blir resultatet: 

Alla blocken utgår från nio-rutan. Hur blocken konstrueras i valfri storlek? Se pdf-filen nedan.

Här är fyra bow tie block hopsydda. Här är fyra bow tie block hopsydda.

Bow tie


Bow tie (slipsrosett - fluga) Blocket är enkelt att rita. Enklast är det om du utgår från en ruta med mått som är delbart med tre. På bilden har jag valt en ruta med sidmått sex.
Dela sidorna i två delar genom linjer genom rutans mittpunkt.
Dela dessa linjer i tre delar.
Förena tredjedelarna genom linjer så att du får en kvadrat i mitten.
Det blev krångligt - se bilderna istället.
Sudda ut konstruktionslinjerna så att du får en bild som den som visas bredvid.
Det knepiga med detta block är att sy ihop det. Här måste man nämligen sy delsömmar. Hur man gör? Se "partiell söm" på den här sidan.

Snail's trail - snigelspår
 

Det här blocket har - liksom många andra - flera namn. 

 

Konstruktion
 

Blocket ritas bäst upp på ett rutnät som är jämnt delbart med åtta.

Följ bilderna till höger och se hur du ritar upp blocket.

Hjärtekviltare: Mallar finns i lokalen i Ystad
 

Hunters star


Blocket konstrueras enklast ur en kvadrat med 4 gånger 4 rutor. Effekten bygger, som synes, på att lapparna läggs ut i ett positivt/negativt mönster. 
 

Konstruktion
 

Utgå från en rätvinklig triangel med en sida som är jämnt delbar med fyra. Dra en linje (se numrerad figur) mellan punkterna 1 och 2. 
Dra en linje mellan punkt 3 och 4 och mellan punkt 5 och 6. 
Radera linjedelen 3 till 7 och 5 till 8.
Nu har du en triangel som figur 1.

 

Dutchman´s Puzzle 
 

Rita blocket genom att börja med en kvadrat. Dela kvadraten i 4 gånger 4 lika stora rutor. 

Rita in trianglar (gäss) enligt bild ett och två.
I exemplet är "gässen" färglagda i olika färger två och två (bild tre och fyra)

När du syr blocket: 

  1. Börja med att sy åtta "Gäss".
  2. Sy samman gässen två och två (bild tre och fyra)
  3. Sy samman gässen till två enheter (bild fem och sex)
  4. Sy slutligen samman dessa två enheter till det färdiga blocket. 

Noggranhet krävs här eftersom det I blockets mitt kommer att mötas åtta spetsar.  

Card trick


Blocket Card trick ser mer invecklat ut än det är. 
Blocket ritas enklast med utgångspunkt från en nioruta. 

 

Konstruktion


Rita en kvadrat som delas in i nio lika stora rutor. 
Varje nioruta delas sedan i mindre delar (bild 1)
Bilderna två, tre och fyra visar närmare hur de enskilda rutorna skall delas. 
Bild 5 - det färglagda blocket. 

Maple Leaf - Lönnlöv
 

Till din sampler kan du antingen göra ett lönnlöv som är 12 tum (30 cm) eller fyra som är 6 "  (15 cm)

Konstruktion

 

Utgår från en nio-ruta. Dela rutorna enligt diagrammet.
Stjälken
kan du antingen sy som en applikation eller genom att dela en ruta som på bilden. På bilden ser du att en av niorutorna är delad i fyra ggr fyra rutor á 1 ggr 1 tum (2,5 ggr 2,5 cm)

Churn Dash - smörkärna

Blocket kan sys med utgångspunkt från en kvadrat delad i tre eller fyra delar. Prova dig fram och se vilket som blir snyggast. Kanske du vill dela blocket på andra sätt? Prova. Kom ihåg - Det finns inte någon kviltpolis.

 

Konstruktion

Ibland blir det hela bara för krångligt att beskriva, men jag försöker. Följ bilderna till höger. Dra muspekaren till bilden så syns texten.

För ett block delat i tre delar:
Blocket är delat i nio rutor.
Dela de fyra "sidorutorna" i två lika stora rektanglar.
Dela hörnrutorna i två lika stora trianglar.
Klart!

För ett block delat i fyra delar:
Blockat är delat i 16 rutor. 2/4 av blocket blir mittruta.
Dela vardera "sidorektangel" i två lika stora rektanglar.
Dela hörnrutorna i två lika stora trianglar.
Klart.

Prova att göra ett block med fyra små "smörkärnor"

Shoo Fly - (schas fluga) Flugsmälla(?)


Superenkelt block med utgångspunkt från en nioruta.

Konstruktion


Se bilderna här bredvid.
Utgå från en nioruta. Dela rutans hörnkvadrater i två trianglar.
Klart.

Prova att sätta ihop flera små block till ett större.
Såhär ser de ut tillsammans

Lägg en smal remsa mellan varje litet block - då blir det såhär:
Många sådana block tillsammans kan se ut såhär:

Oj så många block som behövs...
Sätt ihop dem med hela bitar tyg.  

Pinwheel (vindsnurra)

Blocket ser enkelt ut, men åtta sömmar möts i mitten, så noggrannhet krävs när man syr blocket.
(det begrep inte jag när jag i tidernas gryning skulle sy åttauddiga stjärnor. Raskt sydde jag ett gäng. När jag lade ut dem för att beundra min flit hade jag ett antal bergstoppar. Nej, de gick inte att använda)
För att återgå till blocket.

Börja med att sy en kvadrat av två trianglar.

Sy allt som allt fyra sådana kvadrater.

Sy ihop dem som bilden visar.
Beundra resultatet.

Fyra mindre pinwheelblock blir ett snyggt block i din sampler.

Kansas Dugout

Det enklaste sättet att konstruera det här blocket;
Dela det i fyra delar och sy enligt instruktionen på sidan "Sy - innehåll"

För att konstruera ett 12 tum (inch) block behöver du
- En kvadrat av "mönstertyget". Den kvadraten skall vara 6½" (" = inches) inklusive sömsmån. 
- Två kvadrater av "bakgrundstyget". De skall vara 4½" stora. 

Vill du sy blocket på "gammaldags" sätt med mallar?
Det färdiga blocket på bilden till höger.

Rita upp en kvadrat som är 12 * 12 tum.
Dela den i fyra rutor 

Mönsterfiguren Mönsterfiguren

Rita in mönsterfiguren. Den skall vara fyra tum från vardera hörn i rutan.


 

Sudda ut hjälplinjerna

Nu klipper du ut mönsterdelarna.

Sortera så att du har tre olika mönsterdelar; En större kvadrat, en triangel och en "mönsterfigur".
Klistra upp dem på en pappskiva (baksidan av ett kollegieblock brukar bli bra). Se till att ha luft mellan bitarna för annars får du inte med sömsmånerna.
Nu är mallarna färdiga. Du kan antingen klippa ut dem med sömsmån eller utan.  Vilket du skall välja? Se sidan med mallar

En smörkärna

Hur har blocket fått namnet "smörkärna? Se bilden här bredvid.
Bilden (som är publicerad med tillstånd av Olof Ulander) kommer från Ljustorps hembygdsförenings hemsida. Klicka på bilden så kommer du till sidan och kan läsa mer om smörkärnan.

... eller varför inte lägga in en smal bård mellan blocken?


Stjärnan är lättsydd och lätt att konstruera

Börja med att bestämma hur stor stjärnan skall vara. 

Här har jag valt att den färdiga stjärnan skall bli 8 ggr 8 tum (inches). Som du vet markerar man tum=inches med det här tecknet ". 2" betyder alltså 2 inches(=tum)

(Använder du centimetermått? Då föreslår jag 20 ggr 20 cm färdigt mått. Glöm inte sömsmån.
Blanda inte tum och centimeter - det blir inte bra.)

Börja med en kvadrat. 
Dela in kvadraten i sexton rutor (bild 1) 

Rita in uddar på stjärnan enligt bild 2

Nu är det enkelt att sudda bort hjälplinjerna. 
Bild 3 och 4. 

Du hittar ett sätt att maskinsy stjärnan på sidan Spar tråd - sy i serie.

 

Bild 1: Dela in fyrkanten i sexton rutor
Bild 3: Sudda bort hjälplinjer
Bild 2: Rita in stjärnans uddar
Bild 4: Sudda bort hjälplinjerna inuti stjärnan
Bild 5: Stjärnan och utritade mallar

Skuggblock

Ett enkelt block med god effekt.
Ibland har man tyger som är så fina att man inte vill skära sönder dem.
Ett bra sätt att visa dem är att sy ett skuggblock.

Illustrationerna gjorda i programmet Electric quilt.

Måtten är angivna i  tum och – inom parentes – i centimeter. Blocket blir ungefär lika stort om
du syr i tum eller i centimeter, men det går inte att blanda måtten.


Färdigt mått 6”  (15 cm)

Konstruera blocket:
Rita först upp en kvadrat som är 6” (15 cm ) stor.
Rita ett vågrätt streck 1” (2,5 cm) från nederkanten.
Dela den uppkomna biten med ett lodrätt streck 1” (2,5 cm) från vänsterkanten.
Rita ett lodrätt streck 1” (2,5 cm) in från högerkanten.
Dela den uppkomna biten med ett vågrätt streck 1” (2,5 cm) från överkanten.


 
Du har nu de mallar som behövs dvs:

A: En stor ruta 5*5” (12,5*12,5 cm)
B:  En liten kvadrat 1*1” (2,5*2,5 cm)
C: En smal rektangel 4*1” (10*2,5 cm)
D: En smal rektangel 5*1” (12,5*2,5 cm)  

Ändra blocket: 
Du kan själv rita blocket i den storlek du vill ha det (om du t ex vill använda det i en Sampler) . Mönsterrutan kan se ut att ligga närmare eller längre från bakgrunden om du minskar eller ökar storleken på ”skuggremsorna”. Du kan också flytta skuggan så att det ser ut som om ljuset kommer från ett annat håll.

Sy blocket:

Klipp/skär ut delarna till blocket. Glöm inte att lägga till sömsmån.
Du behöver:
En lapp - A - i ditt mönstertyg
En smal rektangel - D - i skuggtyg
En smal rektangel - C - i skuggtyg
Två små kvadrater - B - i bakgrundstyget 

Lägg först ut delarna så att du ser att det blir som du tänkt.

Sy en liten kvadrat 1*1” (2,5*2,5 cm) till
en smal rektangel 4*1” (10*2,5 cm)
 
  

Sy den uppkomna rektangeln till mönsterrutan.

 
Sy en liten kvadrat 1*1” (2,5*2,5 cm) till
en smal rektangel 5*1” (12,5*2,5 cm)

Sy den uppkomna rektangeln till 
mönsterruterektangelbiten. 

 
Här är tänkt bakgrundstyg utlagt för att ge en bättre uppfattning om slutresultatet

Såhär ser blocken ut i ett täcke.