Nu skall mallarna överföras på tyg


Till Ohiostar-blocket behövs fem kvadratlappar och 16 triangellappar.

I stjärnan är fyra färger utritade. Men man väljer själv - det finns ingen kviltpolis!

I den här illustrationen behövs:
fyra gröna trianglar
åtta vita trianglar
fyra trianglar av bakgrundsfärgen (gulbrun)
fyra kvadrater av bakgrundsfärgen. (gulbrun)

Tips:
Lägg ett finkornigt sandpapper under tyget så ligger det stilla medan du ritar.

Lägg mallen på tygets avigsida.
Rita av den läng mallens utsida. 

Låt mallen ligga kvar

Stick pennan i mallens hål och gör en prick på tyget.
Lyft av mallen.
 

Rita en linje mellan prickarna.

Såhär ser det ut när mallen är överförd till tyget. Lägg ut lapparna och kontrollera att alla delar är med och att färgerna blev bra. 


 

Med stjärnan utlagd bestämde jag att byta mittrutan. Bättre? 

Man brukar försöka få utsidan av det färdiga blocket att vara trådrakt på tyget. Då är det mindre risk att blocket drar sig. Men du kan välja att lägga mallen på annat sätt för att exempelvis få en särskild del av tygets mönster på lappen.

Rita av mallen på tygets avigsida
Stick ned pennan i hålet på mallen
Alla linjer är överförda till tyg