Nåldynetävlingen

Under hösten 2013 utlystes en liten tävling bland oss Hjärtekviltare. Tävlingen gick ut på att sy nåldynor. Varje tävlingsdeltagare fick lämna in högst fyra nåldynor.
Tävlingstiden gick ut den 31 oktober.
23 bidrag lämnades in.
Varje nåldyna tävlade i tre kategorier:
* Den vackraste nåldynan
* Den mest förvånande nåldynan
* Den mest funktionella nåldynan

 Sammanlagt röstade mer än 100 personer.

Tack

Alla som deltagit i tävligen
och alla som röstat


Alla tävlingsbidrag

Nåldyna nr 1
Första plats i kategorin "den vackraste"
Nåldyna nr 4
Nåldyna nr 7

Andra plats i kategorin "mest funktionella"

Nåldyna nr 10

Andra plats i kategorin "mest förvånande"

Nåldyna nr 13
Nåldyna nr 15
Nåldyna nr 18
Nåldyna nr 21
Nåldyna nr 2
Nåldyna nr 5
Nåldyna nr 8
Nåldyna nr 11
Nåldyna nr 14
Nåldyna nr 16

Andra plats i kategorin "den vackraste"

Nåldyna nr 19
Nåldyna nr 22

Tredje plats i katergorin "mest funktionella"

Nåldyna nr 3

Första plats i kategorin "mest förvånande"

Nåldyna nr 6

Tredje plats i kategorin "den vackraste"
Första plats i kategorin "mest funktionella"
Tredje plats i kategorin "mest förvånande"

Nåldyna nr 9
Nåldyna nr 12
Nåldyna nr 17
Nåldyna nr 20
Nåldyna nr 23

reviderad 2020-03-06/ASD